DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Hospodaření s vodou

 Hospodaření s vodou

 

Voda

       nejrozšířenější látkou na povrchu země, v zemské atmosféře, nenahraditelnou složkou mnoha procesů, nezbytná podmínka pro existenci života na Zemi

       moře a oceány pokrývají 316,49 mil.km2 , tj. 70 % zemského povrchu

       lidské tělo je z 71% tvořeno vodou

       určuje  možnosti osídlení a zemědělského využití pevniny

       zhruba 20% rozlohy pevnin je pokryto věčným ledem a sněhem

       asi 20 % pevnin trpí nedostatkem vody

       k výrobě energie a potravy

       průmyslovou činnost

       udržovat klima na Zemi a poskytuje životní prostor tisícům druhů rostlin a živočichů

       nezbytná pro pravidelný krevní oběh, činnost mozku, látkovou výměnu, regulaci tělesné teploty, funkci ledvin, močového a zažívacího ústrojí, práci svalů a celého pohybového aparátu, nervového systému, vylučování toxických látek z organismu

image

 

Globální problémy

       ¼ lidské populace trpí nedostatkem kvalitní vody( díky tomuto problému umírají lidé) =80% nemocí způsobeno nedostatkem nebo špatnou kvalitou pitné vody

       výskyt vody na naší planetě neprobíhá rovnoměrně

       zásoby vody sice ani nezmenšují ale ani nepřibývají

       zdroje vody na celém světě jsou vystaveny stále se zvyšujícímu tlaku  = hladina podzemních vod klesá

       v některých oblastech byla podzemní voda kontaminována slanou mořskou vodou

       lidská populace užívá již 54% všech dostupných zásob sladké vody, předpověď je že bude využívat až 90%

       polovina z 500 největších světových řek je velmi silně znečištěna a pětina rybích druhů ohrožena

       ztracena více než polovina z celkové rozlohy mokřadů

       kvalitu vody nepříznivě ovlivňuje vysoký obsah živin a následná produkce řas a sinic

 Situace v ČR 

       situace je mnohem příznivější

       kvalitní pitnou vodou je u nás zásobováno více než 87% obyvatel a ke kanalizaci je napojeno 75%

       prakticky neznámí přenos chorob přes vodu

       podařilo zásadním způsobem snížit znečištění vypouštěné do našich řek a prakticky eliminovat výskyt nejhorší třídy kvality vody

 Vodní zdroje  

       Povrchové: čištění řek, destilace mořské vody, dešťové voda

        Podzemní vody : snižování hladin, kontaminace 

 

 Dešťová voda 

  • není přirozeně úplně čistá > filtrace dešťové vody> uskladněna na chladném místě a není vystavena přímému slunečním záření

- využít na WC, zavlažování zahrady, uklízení, ale i na praní prádla v   automatických pračkách , jako provozní vodu při podnikání a v průmyslu

 

VÝHODY

       využívání dešťové vody přispívá k ochraně vodních zdrojů pitné vody a projeví se následovně:

       úspora zásob pitné vody

       stabilizace hladiny podzemních vod snížením základního vodního odběru

       podpora tvorby spodní vody díky vsakování dešťové vody

 

NEVÝHODY

       v budově je podmínkou, aby stavba měla provedeny dvojí rozvody vody.

       Případné nutné nasazení chemikálií v zařízeních využívajících dešťovou vodu (dezinfekce sběrných

       nádob, čištění toalet.)

 

 T ipy na ochranu pitné vody 

       WC –regulaci průtoku, ušetří asi 60% vody

       Koupání x sprchování – při koupání se spotřebuje 100 litrů vody, při sprchování 30 litrů.

       Další úsporu přináší instalace stop ventilu a úsporné sprchové hlavice. Úspora vody tak může dosáhnout 30 – 40%.

       Umyvadla – nenecháváme kohoutek puštěný při čištění zubů, holení apod. Za minutu odteče 5 l vody

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz